NIKZES AB

Ett samarbete med Nikzes AB ökar dina insikter i din verksamhet som gör dig förberedd inför morgondagens utmaningar och ökar din lönsamhet. Vi är experter på att analysera data, så du kan fatta bättre beslut men framförallt fatta rätt beslut i rätt tid.

Nikzes fokuserar på att du ska förstå vad du gör idag och varför du gör det. Lär dig mer om dina kunders beteende för att öka effektiviteten och förbättra kvaliteten. Det kan vi göra genom att analysera dagens data och basera morgondagen på din dagsfärsk fakta.

Igår

Hittills har fokus varit på de stora flödena (Big Data) som Facebook och Twitter samt analysera fakta för att förstå de trender som finns i samhället.

Idag

Fokus idag är att titta på sina kunder (Small Data) så man kan lära sig mer om deras beteende.

Imorgon

Nästa stora trend är analysera data från sensorer (Internet of Things, IoT) för att skapa självlärande system..

Ökad insikt ger högre effektivitet

Vi analyserar och lär dig hantera verksamhetsdata så du kan öka insikten inom försäljning, inköp och operationell verksamhet. Vi belyser trender, kundgrupper, produktgrupper och tittar på hur ofta saker sker dvs om det är engångsförsäljning eller återkommande affärer samt tittar på kundernas beteende.

Styrkan i Nikzes ligger att jämföra verksamheten med vad ni har presterat tidigare och vad ni gör idag. Utifrån det kan man se vart förändringar och trender sker samt var ledningen skall lägga sin fokus.

Tillsammans genomför vi löpande prognoser så det blir lättare för dig att förstå din framtid och hur långt det är kvar till målet. Genom analys, informationsstrukturering, simuleringar och verksamhetsanalyser ökar du effektiviteten och lönsamheten.

Ett samarbete med Nikzes ger dig exempelvis löpande info beträffande:

Lönsamhetsanalyser

Ger dig svar på vilka kunder och produkter som stod för den största försäljningen under perioden. Utveckling och kundförändringar från exempelvis föregående månad och jämförelsetal från föregående år. Framförallt svarar lönsamhetsanalysen på frågan om du är på väg i rätt riktning.

Frekvensanalyser

Analys som baseras på information insamlad under minst ett år för att se trender. Vi tittar på marginaler och omsättning, kunder och affärer men även analyserar nytillkomna produkter och utgående produkter.

Prognoser

Lär dig se vilka kunder du tjänar pengar på och dom du faktiskt förlorar pengar på. Vilka kunder som påverkat prognosen mest under året och var de befinner sig geografiskt, för att ex satsa resurser på utbildning i vissa regioner.

Kategorisering

Gruppering hjälper dig att se hur olika kundområden utvecklas över sikt och var den största förändring är inom ex Industri, Offentlig/privat osv. Gällande produkter kan vi gruppera produkter inom områden, exempelvis installation, förbrukning osv utifrån din verksamhet.

Verktyg för Effektivisering och simuleringar

Vi hjälper dig att se det affärssystemet inte ser idag och automatiserar det du idag gör manuellt. Det hjälper dig att reducera långa ledtider och resursslöseri, öka kvaliteten, utnyttja specialkompetens bättre och få ökad tillfredställe hos personalen med utvecklande arbetsuppgifter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Genomförda projekt för ökad effektivisering

Effektivisering
Ledtid idag

Strukturera försäljnings-
möjligheter och status

Effektivisering: 80%

Kontroll av fakturering
mellan affärssystem
och planering

Effektivisering: 88%

Periodiseringskontroll
på avskrivningar

Effektivisering: 75%

Lönsamhetsanalys av
försäljningsdata

Effektivisering: 75%

Parameterstyrd kvantifiering av material i fibernät

Effektivisering: 93%

Anpassa statistik inom Baseball
mellan olika system

Effektivisering: 88%

Samarbeten

Nikzes har samarbeten inom högskola och universitet för kompetensförstärkning och jobbar vid behov i partnerskap för att få tillgång till spetskompetens för att kunna erbjuda vidare verksamhetsutveckling.

Genom Nikzes kontaktnät får du också kontakter för att vidareutveckla din verksamhets ledarskap, organisation, ekonomi och marknadsföring. Viktiga ingredienser för att ta dig vidare till nästa nivå.

Det här är Nikzes

Nikzes ökar din insikt i din verksamhet och förbereder dig inför morgondagens utmaningar så du kan öka din lönsamhet. Nikzes är experter på att analysera data, så du kan fatta bättre beslut men framförallt fatta rätt beslut i rätt tid. Vi får dig att förstå vad du gör idag, varför du gör det och lär dig mer om dina kunders beteende så du kan öka effektiviteten och förbättra kvaliteten. Låt oss analysera dagens data så du kan basera din morgondag på dagsfärsk fakta. Kontakta oss idag!

Mejla Nikzes AB!

VD/Analytiker

Mejla Niklas!

Ekonomichef

Mejla Kerstin!